Test Rigidbody SweepTest

Rigidbody Sweeptest TestPodobnie jak w przypadku projekcji Physics, SweepTest może bezpośrednio rzutować bieżącą kolizję

Ale niestety jego obsługa MeshCollider nie jest zbyt dobra, musisz sprawdzić ConvexProjekcja jest taka sama jak fizyka, o ile zderzacz jest dodany, niezależnie od tego, czy wyzwalacz jest zaznaczony, czy nie, będzie rzutowany naPonadto, jeśli chcesz przesunąć sztywną pozycję ciała dla SweepTest, możesz wywołać .position, aby zmienić pozycję z wyprzedzeniemNa przykład w mojej grze postać teleportuje się do określonych współrzędnych. W tym momencie ocenia się, czy przekracza ścianę. Oto kod, którego użyłem do testów, który może poprawić kolizję znaków:

using UnityEngine public class SweepTest : MonoBehaviour { public Rigidbody rigidbodyComponent void OnEnable() { RaycastHit raycastHit if (rigidbodyComponent.SweepTest(transform.forward, out raycastHit, 10)) { Debug.Log('Contact') var raycastPoint = raycastHit.point var closesPoint = rigidbodyComponent.ClosestPointOnBounds(raycastPoint) rigidbodyComponent.transform.position += raycastPoint - closesPoint } else { Debug.Log('Failure') } } }

Przetestuj (przed i po wykonaniu skryptu):Przedrukowano pod adresem: https://www.cnblogs.com/hont/p/5215457.html