Jak dodać ikony do plików exe generowanych przez opakowanie py2exe

How Add Icons Exe Files Generated Py2exe PackagingPrzedmowa: znalazłem wiele metod i narzędzi do przesyłania ICO w Internecie bezskutecznie i ostatecznie znalazłem narzędzie Greenfish Icon Editor Pro.

1. Założenia operacyjne: zrozumienie procesu pakowania py2exe2. Proces operacyjny:A. Pobierz zdjęcie lub zaprojektuj je samodzielnie, przekonwertuj do formatu .ico i zapisz w katalogu plików py, które mają zostać przesłane. Zauważ, że pod Win7, powinien być ustawiony na 256 * 256 w porządku malejącym (patrz rysunek 1)Obrazek 1:

B. Zmień plik setup.py na następującyfrom distutils.core import setup import py2exe #setup(console = ['Rongcard.py'])、 #The above are without icons, the following are with icons setup( console=[{'script': 'Rongcard.py', 'icon_resources': [(1, u'rongcard.ico')] }] )

C. Wykonanie: Python setup.py py2exe

Przedrukowano pod adresem: https://www.cnblogs.com/haharko/p/7655760.html