EditText monitoruje zmiany tekstu, addTextChangedListener, TextWatcher

Edittext Monitors Text ChangesAby uzyskać kontrolkę EditText, monitoruj zmiany tekstu, użyj metody addTextChangedListener, użyj TextWatcher w następujący sposób wizerunek
Jeśli funkcja setText () zostanie wywołana w metodzie wywołania zwrotnego, wejdzie w nieskończoną pętlę i należy dodać warunek oceny. Zmiana wartości Editable s w afterTextChanged wyzwoli 3 metody wywołania zwrotnego TextWatchera i wejdzie w nieskończoną pętlę, a warunek oceny musi zostać dodany!

W przypadku korzystania z tej metody, jeśli filtr nie jest ustawiony, po uzyskaniu wartości zostanie zgłoszony błąd konwersji typu. następująco:

Możliwe jest również, że podczas usuwania tekstu zostanie zgłoszony wyjątek konwersji „” (błąd był zgłaszany kilka razy wcześniej, ale nie pojawił się ponownie w dalszej części, a niektórzy mają duże głowy)Kiedy otrzymasz zmienioną wartość zewnętrznie, możesz użyć removeTextChangedListener, aby ją pobrać, ale możesz uzyskać tylko wartość wprowadzoną po raz pierwszy, co nie jest zalecaneKorzystając z TextWtacher, musisz wywołać InputFilter, aby filtrować
InputFilter Jest to interfejs udostępniany przez system. To jest filtr. Modyfikuje przychodzący ciąg, a typem zwracanej wartości jest CharSequence.)Pomóż połączyć