Android svn: xcrun: błąd: aktywna ścieżka programisty („”) nie istnieje, użyj xcode-select, aby zmienić

Android Svn XcrunW środowisku AndroidStudio na komputerze Mac, gdy kod był wyłączony z SVN, wystąpił ten błądRozwiązaniem jest: https://www.cnblogs.com/songxing10000/p/4805881.html . Jednak po wpisaniu polecenia zgłaszany jest następujący błąd, co oznacza, że ​​musisz uzyskać uprawnienia administratora. W tej chwili musisz użyć polecenia su root i sudo, aby wykonać pojedyncze polecenie:xingjunchaodeMacBook-Air:~ xingjunchao$ xcode-select -switch /Applications/Xcode.app/Contents/Developer xcode-select: error: --switch must be run as root (e.g. sudo xcode-select --switch ).

Pełny zapis poleceń:

xingjunchaodeMacBook-Air:~ xingjunchao$ su Password: su: Sorry xingjunchaodeMacBook-Air:~ xingjunchao$ xcode-select -switch /Applications/Xcode.app/Contents/Developer xcode-select: error: --switch must be run as root (e.g. sudo xcode-select --switch ). xingjunchaodeMacBook-Air:~ xingjunchao$ sudo xcode-select -switch /Applications/Xcode.app/Contents/Developer Password: xingjunchaodeMacBook-Air:~ xingjunchao$

Pomyślnie rozwiązano: