Ustawienie rozmiaru czcionki Android Studio

Android Studio Font Size Setting1. Ustawienie rozmiaru czcionki kodu

Najpierw otwórz ustawienie - >> znajdź „Edytor” - >> znajdź „Kolor i czcionka” - >> Otwórz „Czcionka”, a następnie kliknij „Zapisz ...”, jak pokazano.

2201608-cb103c7d258a2e58.png
Po prostu wybierz nazwę i kliknij OK.2201608-74fc1d50cbefac31.png

Zmień rozmiar rozmiaru i zmień odstępy między wierszami po prawej stronie.2201608-3edd5e65bc38dc5e.png

2. Ustawienie rozmiaru czcionki tekstu

Otwórz ustawienia i znajdź „Wygląd i zachowanie” - >> Otwórz „Wygląd”. Sprawdź, czy opcje w polu są zaznaczone. Jeśli nie ma czeku, sprawdź najpierw.

2201608-b323345d4b56e759.png

Następnie możesz wybrać rozmiar tekstu, kliknąć Zastosuj, a następnie OK.